Jana Bauer: Kako prestrašiti čudovište i Andrijana Grgičević: Što sam sve naučio do škole